Differentiatiestage Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen Keuzestage psychotherapie (kopie)

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Viersprong heeft als hoofdlokatie Halsteren, waarbij lokatie Halsteren als enige lokatie ook klinische psychotherapie biedt.

Het instituut is een specialistische derdelijns GGZ-instelling. De organisatie biedt diagnostisch onderzoek en behandelprogramma’s voor jongeren en volwassenen met complexe psychische problemen en persoonlijkheidsproblematiek. Er is een onderzoeksafdeling met verbindingen met de universiteiten van Amsterdam en Rotterdam en er worden opleidingen, trainingen, cursussen en studiedagen verzorgd. Er werken ruim 300 medewerkers. De Viersprong richt zich op patiënten met persoonlijkheidsproblematiek uit heel Nederland. Hun klachten bestaan meestal al langere tijd en eerdere behandelingen hebben onvoldoende geholpen. Met vernieuwende, maar bewezen effectieve diagnostiek en behandeling wordt altijd naar een duurzaam herstel gewerkt. De kenmerken van effectieve behandeling worden op alle afdelingen gebruikt. Alle programma’s werken met multidisciplinaire teams.

  • De Viersprong heeft als ambitie een kwalitatief hoogwaardig opleidingsziekenhuis te zijn ten behoeve van de specialismen art. 14 Wel BIG (Psychiater, keuzestage psychiatrische psychotherapie), Klinisch Psycholoog en Verpleegkundig Specialist) en art. 3 wet BIG – opleidingen tot GZ-psycholoog en tot Psychotherapeut. 
    De laatste jaren heeft de Viersprong veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van topzorg, dat wil zeggen patiëntgerichte, excellente en complexe zorg die aantoonbaar (kosten)effectief is en wordt uitgevoerd door hoog gekwalificeerde professionals. De Viersprong blijft investeren in de kwaliteit van haar professionals, processen en behandelresultaten en heeft daarmee in 2013 voor al haar afdelingen het keurmerk TOPGGz verworven. Het bieden van specialistische opleidingen art. 14 Wet BIG is een van de criteria die tot (behoud van) het keurmerk heeft geleid.

    Door opleidingsplaatsten aan te bieden ten behoeve van de opleiding tot psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog draagt de Viersprong bij aan de landelijke doelstelling om in de toekomst binnen de gezondheidszorg te beschikken over voldoende goed gekwalificeerde en BIG-geregistreerde professionals.

Sollicitatie en contact

Artsen die een opleiding tot psychiater volgen, kunnen binnen De Viersprong een keuzestage psychotherapie volgen. Er is keuze uit klinische en ambulante psychotherapie voor volwassenen. Informatie hierover kunt u inwinnen bij mevrouw F. Kamphuis, opleider keuzestage psychotherapie. Zij is bereikbaar via mevrouw C. Dumas (managementassistent opleiding), op telefoonnummer 088-76 56 755 of per e-mail: cora.dumas@deviersprong.nl

Psychotherapeutisch Centrum "De Viersprong"

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Psychotherapeutisch Centrum "De Viersprong"
De Beeklaan 2
4661 EP Halsteren

tel.: 0164 682 256
website: http://www.deviersprong.nl/