Volwassenpsychiatrie Spoedeisende volwassenenpsychiatrie IBT Volwassenen Zaandam

Duur: 
12 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat  ga je leren?

Tijdens deze stage leer je het beoordelen van acute toestandsbeelden. Je ontwikkelt diagnostische vaardigheden om te beoordelen in welke mate psychiatrie een rol speelt.  
Je doet kennis op omtrent wet- en regelgeving gedwongen zorg, interventies binnen het acute toestandsbeeld zowel medicamenteus als gedrags-/ bejegeningsmatig. Tevens leer je te bepalen welke beste vervolgzorg het meest passend is bij de problematiek die gezien wordt. De zorg binnen de crisisdienst/ IBT varieert van een eenmalige beoordeling tot bijvoorbeeld een intensief behandeltraject thuis.
Nauwe samenwerking met alle ketenpartners, zoals politie, huisartsen, reguliere psychiatrische poliklinieken is een belangrijk onderdeel. En wordt er nauw samengewerkt binnen het acute team met de diverse disciplines (verpleegkundige, SPV, psychiaters, systeemtherapeut, secretariaat).
Qua werkhouding leer je flexibel te zijn, prioriteiten te stellen en om te gaan met ‘hollen of stilstaan’.
 

Inhoud werkzaamheden

  • Diagnostiek in crisissituaties
  • Crisisinterventies en indicatiestelling opname of ambulante behandeling bij (dreigende) decompensatie
  • Risicotaxatie
  • IBS-beoordelingen, beoordeling voorlopige/voorwaardelijke machtiging BOPZ
  • Systeem- en familiegesprekken
  • Uitvoeren huisbezoeken, samen met verpleegkundige
  • Voorzitten Multidisciplinair Overleg

Sollicitatie en contact

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie in Noord-Holland
Email: opleidingpsychiatrienh@parnassiagroep.nl of via telefoonnummer 088 - 35 77485

Wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met

Stefan Moleman
Christina Gouverneur
Psychiaters IBT/CD
Heijermansstraat 78, 1502 DR Zaandam
T 088 - 357 17 99

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie