terug

Volwassenpsychiatrie Keuze

Antes keuzestage bipolaire stoornissen (ikv vakinhoudelijke profilering), regio Rijnmond

Wat gaat de aios leren?

De polikliniek voor bipolaire stoornissen van Antes (thans ‘expertiseteam bipolaire stoornissen’) is van oorsprong de eerste lithiumpolikliniek van Nederland. Tegenwoordig bieden wij zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis in de volle breedte.
Ons team bestaat uit een psychiater, 4 ervaren verpleegkundigen en 2 psychologen.
Wij bieden zorg aan ruim 350 patiënten met een bipolaire stoornis.
Wij richten ons op diagnostiek, verzorgen second opinions en bieden consultatie aan collega’s. De behandeling bestaat uit farmacotherapie, begeleiding vooral gefocust op terugvalpreventie en zelfmanagement en op indicatie psychotherapie.
Ons specifieke aandachtsgebied is het gebruik van lithium. Hiertoe hebben wij een nauwe samenwerking met de internist-nefroloog, de klinisch farmacoloog en de internist-endocrinoloog van het Maasstad Ziekenhuis. Wij zijn verbonden aan het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS).

Tijdens de stage voor aios kan in ruime mate ervaring worden opgedaan met diagnostiek en behandeling van de bipolaire stoornis in de dagelijkse praktijk. Daarnaast is er ruimte voor het doen van wetenschappelijk onderzoek, het voorbereiden van het eindreferaat of participatie in een van de lopende projecten.

Zie bijv. www.allesoverlithium.nl, www.patientplus.info/medicatie-bipolaire-stoornis, www.kenbis.nl. of:
Lithium, alleen verantwoord met zorgvuldige controle. R. Hoekstra et al., Ned Tijdschr Geneeskd 2014;158.
Successful lithium treatment in a patient on hemodialysis. N. Engels, A. van Alphen, T. Bosch, R. Hoekstra. Bipolar Disorders 2019;21:285-287.
Chronic kidney disease in lithium-treated patients, incidence and rate of decline. A. van Alphen, T. Bosch, R.W. Kupka, R. Hoekstra. Int J Bipolar Disord 2021 jan 4;9(1):1.

Expertiseteam bipolaire stoornissen – Antes, locatie Carnissesingel te Rotterdam

Stage-begeleider: Dr. R. Hoekstra (R.Hoekstra@anteszorg.nl)

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling