terug

Volwassenpsychiatrie

Autisme Spectrumstoornis, Dr. Leo Kannerhuis Amsterdam

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?


Tijdens de AIOS-keuzestage in het dr. Leo Kannerhuis te Amsterdam werk je op een gespecialiseerde derdelijns polikliniek voor patiënten met een Autisme Spectrumstoornis (ASS), met het TOPGGz-keurmerk. Je leert om als toekomstig psychiater patiënten met ASS te diagnosticeren en te behandelen. Daarnaast leer je het team om de patiënt heen aan te sturen. Vanuit onze derde lijnfunctie zijn we vaak betrokken bij consultaties, bijvoorbeeld bij vastgelopen behandelingen op andere afdelingen of rondom complexe vraagstukken, zoals bijvoorbeeld euthanasie.
Het systeem rondom de patiënt met ASS is belangrijk. We werken veel met systeemtherapeuten. Er is aandacht voor patiënten met ASS als opvoeder, voor gezinsbegeleiding en er is intensieve samenwerking met ASS-coaches, maar ook met FACT-teams. Veel behandelingen worden gegeven in groepsverband o.a. om generalisatie te bevorderen.

Het Dr. Leo Kannerhuis is een weinig hiërarchische werkplek, waarbij elke hulpverlener gestimuleerd wordt zich op zijn of haar gebied verder te ontwikkelen. Bij complexere behandelingen is er vaak zowel een psychiater (i.o.) betrokken als een medebehandelaar. Als aankomend psychiater is het belangrijk om goed in te voegen en je collega’s te stimuleren, maar ook om je eigen expertise in te brengen en soms bij te sturen.

Vanwege de veelheid aan co-morbiditeit hebben we de afgelopen jaren veel samenwerkingsverbanden ontwikkeld. Er is een vast uitwisseling met Centrum 45, behandeling van trauma. Ook wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht.
Competenties die je hier kunt ontwikkelen zijn: medisch en maatschappelijk handelen op het gebied van ASS, communicatie en samenwerking met diverse disciplines in het ASS-veld, het verrichten van consulten en het behandelen van co-morbiditeit bij ASS. Wij werken met multidisciplinaire behandelteams die bestaan uit een (K&J)psychiater, basispsychologen, gz-psycholoog (i.o.), klinisch psychologen (i.o.) en SPV-ers.

Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Inhoud werkzaamheden

  • Behandelintakes
  • ASS-diagnostiek
  • Medicamenteuze behandelingen inzetten en evalueren volgens de richtlijnen
  • Psycho-educatietrajecten individueel en in groep
  • Co-behandelaar zijn bij complexe patiënten
  • Deelnemen aan consultaties
  • Samenwerking/ aansturing met ASS-coaches, begeleiders andere GGZ-behandelaren, huisartsen, familie en naasten.
  • Optioneel: CGT behandelingen, systeembehandelingen, co-behandelaar zijn bij andere groepen, bijvoorbeeld intimiteitsgroep, oudergroep, partnergroep en mindfullnessgroep.

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:

EPA 1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
EPA 2. Een therapeutische relatie onderhouden
EPA 4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
EPA 5. Een systeemgesprek voeren
EPA 9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
EPA 10. Leidinggeven aan een interprofessioneel team.

Image
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling