terug

Volwassenpsychiatrie

Zorgprogramma Depressie en Bipolaire Stoornissen

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?
  • Mogelijkheid om gedegen ervaring op te doen in de ambulante diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek en stemmingsstoornissen
  • Ruime mogelijkheid voor psychotherapie onder supervisie (zowel individueel als groeps-)
  • Aparte zorglijn bipolaire stoornis
  • Middelgrote afdeling met kleinschalige, collegiale sfeer
  • Gelegen nabij station Zaandam
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling