Volwassenpsychiatrie regio Noord-Holland

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat ga je leren?
Tijdens deze stage leer je diagnostiek en behandeling van patiënten met verslavingsproblematiek en co-morbiditeit met andere psychiatrische stoornissen.
Er is een combinatie mogelijk van ambulant en klinisch werken. Tijdens de klinische stage kun je kennis op doen over detoxificatie van verschillende middelen. De ambulante stage biedt mogelijkheden voor differentiële diagnostiek en behandeling van co-morbide psychiatrische stoornissen bij verslaving en ambulante detoxificatie.
Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je bij de Brijder.

Inhoud werkzaamheden

  • Intakegesprekken en psychiatrisch onderzoek bij nieuwe patiënten
  • Diagnostiek bij veelvoorkomende psychiatrische aandoeningen (bv depressie, angststoornissen, ADHD, PTSS), en inzicht krijgen in samenhang tussen middelen gerelateerde klachten en onderliggende psychiatrie 
  • Medicamenteuze behandelingen: detoxificatie bij de diverse middelen, anti-craving en aversie medicatie 
  • CGT en motiverende gespreksvoering bij verslaving
  • Behandeling comorbide psychiatrische stoornis
  • Inschatten van acute situaties onder invloed van middelen
  • Afwegen of BOPZ maatregel ingezet moet worden bij verslavingsproblematiek

Sollicitatie en contact

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie:
Email: opleidingpsychiatrienh@parnassiagroep.nl of via telefoonnummer: 088 - 3577485

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met

dr. I. Hegge
Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp
Zijlweg 148c
2015 BJ Haarlem
088-3583880
Ivo.hegge@brijder.nl

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie