terug

Volwassenpsychiatrie

Verslavingspsychiatrie Brijder: Haarlem en Alkmaar

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage leer je diagnostiek en behandeling van patiënten met verslavingsproblematiek en co-morbiditeit met andere psychiatrische stoornissen.
Er is een combinatie mogelijk van ambulant en klinisch werken. De ambulante stage (Haarlem) biedt mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van co-morbide psychiatrische stoornissen bij verslaving en ambulante detoxificatie. Ook is het mogelijk de stage te combineren met intakes en behandelingen bij PsyQ Haarlem. Tijdens de klinische stage (Alkmaar) kun je kennis op doen over detoxificatie van verschillende middelen. In Alkmaar kun je naast werkzaamheden in de kliniek ook poliklinisch patiënten behandelen.

Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je bij Brijder.

Inhoud werkzaamheden

  • Intakegesprekken en psychiatrisch onderzoek bij nieuwe patiënten
  • Consulten ter diagnostiek en (advies) behandeling bij veelvoorkomende psychiatrische aandoeningen (bv depressie, angststoornissen, ADHD, PTSS), en inzicht krijgen in samenhang tussen middelen gerelateerde klachten en onderliggende psychiatrie
  • Medicamenteuze behandelingen: detoxificatie bij de diverse middelen, anti-craving en aversie medicatie
  • CGT en motiverende gespreksvoering bij verslaving
  • Behandeling comorbide psychiatrische stoornis
  • Inschatten van acute situaties onder invloed van middelen
  • Afwegen of verplichte zorg ingezet moet worden bij verslavingsproblematiek

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:

EPA 1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
EPA 2. Een therapeutische relatie onderhouden
EPA 4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

Image
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling