Volwassenpsychiatrie Verslavingspsychiatrie Brijder: Haarlem en Alkmaar

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage leer je diagnostiek en behandeling van patiënten met verslavingsproblematiek en co-morbiditeit met andere psychiatrische stoornissen.
Er is een combinatie mogelijk van ambulant en klinisch werken. De ambulante stage (Haarlem) biedt mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van co-morbide psychiatrische stoornissen bij verslaving en ambulante detoxificatie. Ook is het mogelijk de stage te combineren met intakes en behandelingen bij PsyQ Haarlem. Tijdens de klinische stage (Alkmaar) kun je kennis op doen over detoxificatie van verschillende middelen. In Alkmaar kun je naast werkzaamheden in de kliniek ook poliklinisch patiënten behandelen.

Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je bij Brijder.

Inhoud werkzaamheden

  • Intakegesprekken en psychiatrisch onderzoek bij nieuwe patiënten 
  • Consulten ter diagnostiek en (advies) behandeling bij veelvoorkomende psychiatrische aandoeningen (bv depressie, angststoornissen, ADHD, PTSS), en inzicht krijgen in samenhang tussen middelen gerelateerde klachten en onderliggende psychiatrie 
  • Medicamenteuze behandelingen: detoxificatie bij de diverse middelen, anti-craving en aversie medicatie 
  • CGT en motiverende gespreksvoering bij verslaving
  • Behandeling comorbide psychiatrische stoornis
  • Inschatten van acute situaties onder invloed van middelen
  • Afwegen of verplichte zorg ingezet moet worden bij verslavingsproblematiek

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:

EPA 1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
EPA 2. Een therapeutische relatie onderhouden
EPA 4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

Sollicitatie en contact

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie.
Email: opleidingpsychiatrienh@parnassiagroep.nl 

Contactgegevens
Ivo Hegge, psychiater
Schipholpoort 20, 2034 MA Haarlem
Kees Boekestraat 20, 1817 EZ Alkmaar
Ivo.hegge@brijder.nl

Ook kun je informatie opvragen bij Saskia van Liempt, opleider/psychiater via s.liemptvan@parnassia.nl

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.