Spoedeisende volwassenenpsychiatrie Crisisdienst / IBT Volwassenen Zaandam

Duur: 
12 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage leer je psychiatrische beoordelingen van crisissituaties. Je ontwikkelt diagnostische vaardigheden om te beoordelen in welke mate psychiatrie een rol speelt.  
Je doet kennis op omtrent wet- en regelgeving, gedwongen zorg en interventies zowel medicamenteus als gedrags-/ systemisch. Tevens leer je te bepalen welke beste vervolgzorg het meest passend is bij de problematiek die gezien wordt. De zorg binnen de crisisdienst/ IBT varieert van een eenmalige beoordeling tot bijvoorbeeld een intensief behandeltraject thuis. Er wordt prettig samengewerkt binnen het team met de diverse disciplines (verpleegkundige, SPV, psychiaters, psycholoog, systeemtherapeut, secretariaat).
Er is een nauwe samenwerking met alle ketenpartners, zoals politie, huisartsen, reguliere psychiatrische poliklinieken, en er zijn mogelijkheden voor maatschappelijk stages. Qua werkhouding leer je flexibel te zijn, prioriteiten te stellen en om te gaan met ‘hollen of stilstaan’.

Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op bij de crisisdienst in Zaandam.

Inhoud werkzaamheden

  • Diagnostiek in crisissituaties
  • Crisisinterventies en indicatiestelling opname of ambulante behandeling bij (dreigende) decompensatie
  • Risicotaxatie
  • Crisismaatregel beoordelingen
  • Systeem- en familiegesprekken
  • Uitvoeren huisbezoeken, samen met verpleegkundige
  • Voorzitten Multidisciplinair Overleg

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:

EPA 5. Een systeemgesprek voeren
EPA 6. Risicomanagement
EPA 7. Suïcidaliteit beoordeling

Sollicitatie en contact

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie in Noord-Holland.
Email: opleidingpsychiatrienh@parnassiagroep.nl 

Contact gegevens
Stefan Moleman, psychiater
Heijermansstraat 78, 1502 DR Zaandam
s.moleman@parnassia.nl

Ook kun je informatie opvragen bij Saskia van Liempt, opleider/psychiater via s.liemptvan@parnassia.nl

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.