terug

Spoedeisende volwassenenpsychiatrie

Parnassia Crisisdienst, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

De crisisdienst Haaglanden is onderdeel van de ambulante acute keten van Parnassia. De crisisdienst verleent op verzoek van verwijzers 24/7 spoedeisende hulp aan patiënten en hun systeem, die in crisis zijn. De hulp bestaat uit crisisinterventie, psychiatrische beoordeling en diagnostiek en toeleiding naar de juiste vorm van zorg. Werken in koppels waardoor continue feedback gevraagd kan worden. Grote hoeveelheid verschillende patiënten van alle leeftijden. Zeer veel afwisseling qua psychiatrische problematiek en locatie waar iemand beoordeeld wordt; van thuis, tot SEH tot klinieken.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

5. Een systeemgesprek voeren

6. Risicomanagement
7. Suïcidaliteitsbeoordeling
8. Verplichte zorg (CM)

9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
(10. Leidinggeven aan interprofessioneel team)


Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling