terug

Ouderenpsychiatrie

Gerontopsychiatrie, ambulant Beverwijk, Zaandam, Purmerend

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

De afdelingen ambulante ouderenpsychiatrie van Parnassia Noord-Holland bieden specialistische psychiatrische behandeling voor ouderen. Het multidisciplinaire team bestaat uit een ouderenpsychiater, een GZ psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en ambulante verpleegkundigen.
Bij ouderen komt veel co-morbiditeit voor. Je leert hier meewegen van lichamelijke factoren en cognitieve stoornissen bij de psychiatrische diagnostiek. Het betrekken van de familie, belangrijke anderen en andere behandelaren bij het stellen van de diagnose en het bepalen van het behandelbeleid is van groot belang. Onder supervisie van GZ psycholoog kun je psychotherapie geven. Ook doe je ervaring op bij het beoordelen van wilsbekwaamheid en eventuele behandelbaarheid van psychiatrische aandoeningen bij een verzoek tot vrijwillige levensbeëindiging. De stage kan gedaan worden als verplichte levensloopstage, of als profileringsstage ouderenpsychiatrie.

Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Inhoud werkzaamheden

  • Intakegesprekken met nieuwe patiënten, die mede worden gezien door een ouderenpsychiater.
  • Psychiatrische onderzoek, somatische en cognitieve screening
  • Huisbezoeken
  • Medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen
  • Cognitieve gedragstherapie

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:

EPA 1. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen bij ouderen
EPA 4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
EPA 5. Een systeemgesprek voeren
EPA 7. Suïcidaliteit beoordeling bij ouderen

Image
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling