Ouderenpsychiatrie Psychogeriatrie, Kliniek en DOC-team Castricum

Aanvang: 
07-11-2017
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat ga je leren?

In deze stage psychogeriatrie combineer je klinische en ambulante werkzaamheden. Je leert tijdens deze stage de diagnostiek en behandeling van psychogeriatrische problematiek. Werkzaamheden variëren van diagnostiek naar dementie van diverse etiologie tot behandeling van ernstige gedragsproblemen en delieren. De stage is bij uitstek geschikt voor AIOS ouderenpsychiatrie, die ervaring willen opdoen met diagnostiek en behandeling van neurocognitieve stoornissen.
Op de opnameafdeling PG in Castricum werk je als behandelend arts, samen in een multidisciplinair team, onder supervisie van specialist ouderengeneeskunde en ouderenpsychiater. Onder leiding van een hoogleraar neurologie vindt er op de afdeling wetenschappelijk onderzoek plaats naar diagnostiek en behandeling van delier. Het is mogelijk om als AIOS hieraan deel te nemen. De afdeling is gelegen in de ouderenkliniek van Parnassia Noord-Holland in Castricum.
Ambulant ben je in Midden-Kennemerland (Beverwijk) als psychiater in opleiding medebehandelaar binnen de DOC teams (DOC = Dementie, Onderzoek en Casemanagement), samen met de specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog, spv’s en casemanagers. Het is mogelijk om consultaties te doen in verpleeghuizen.  
Je maakt deel uit van de opleiding Parnassia Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Inhoud werkzaamheden

  • behandeling van eigen caseload (opname- en voortgangsgesprekken, somatische screening, medicamenteuze behandelingen, crisisinterventies, brieven, contact met familie, mede-behandelaren)
  • Intercollegiaal overleg met (o.a. huisarts, opnamearts, ambulante behandelaar)
  • Brieven schrijven
  • Bijwonen generaal rapport om 8:30, drie keer per week artsen visite en behandelplanbesprekingen donderdag 13:00 – 15:00 uur

 

 

 

 

 

Sollicitatie en contact

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie regio Noord-Holland:
Email: opleidingpsychiatrienh@parnassiagroep.nl of via telefoonnummer: 088 - 35 77485 

 

Voor meer informatie over deze stage kun je contact opnemen met:
H. Rooze, ouderenpsychiater h.rooze@parnassia.nl, Oude Parklaan 149 te Castricum, tel 088-3580200
S. van Liempt, ouderenpsychiater en coördinator aandachtsgebied ouderen S.Liemptvan@parnassia.nl of via tel. 088-3580882

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie