Ouderenpsychiatrie Psychogeriatrie (PG): Kliniek en DOC-team: Castricum en Beverwijk

Aanvang: 
07-11-2017
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage psychogeriatrie combineer je klinische en ambulante werkzaamheden. Je leert tijdens deze stage de diagnostiek en behandeling van psychogeriatrische problematiek. Werkzaamheden variëren van diagnostiek naar dementie van diverse etiologie tot behandeling van ernstige gedragsproblemen bij dementie en therapieresistente delieren. De stage is bij uitstek geschikt voor aios ouderenpsychiatrie, die ervaring willen opdoen met diagnostiek en behandeling van neurocognitieve stoornissen.
Op de opnameafdeling PG in Castricum werk je als behandelend arts, samen in een multidisciplinair team met een specialist ouderengeneeskunde, ouderenpsychiater en GZ psycholoog. De afdeling is gelegen in de ouderenkliniek van Parnassia Noord-Holland in Castricum.
Ambulant ben je in Midden-Kennemerland (Beverwijk) als psychiater in opleiding medebehandelaar binnen de DOC teams (DOC = Dementie, Onderzoek en Casemanagement), samen met de specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog, spv’s en casemanagers, en onder supervisie van een ouderenpsychiater. Het is mogelijk om consultaties te doen in verpleeghuizen.  

Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Inhoud werkzaamheden

  • Behandeling van eigen caseload (opname- en voortgangsgesprekken, somatische screening, medicamenteuze behandelingen, crisisinterventies, brieven, contact met familie, mede-behandelaren)
  • Intercollegiaal overleg met (o.a.) huisarts, opnamearts, ambulante behandelaar
  • Bijwonen generaal rapport om 8:30, drie keer per week artsen visite en behandelplanbesprekingen donderdag 13:00 – 15:00 uur

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:

EPA 1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen bij ouderen
EPA 3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
EPA 6. Risicomanagement (bij ouderen)
EPA 9. Interprofessionele consultvoering en overdracht (bij ouderen)

Sollicitatie en contact

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie regio Noord-Holland.
Email: opleidingpsychiatrienh@parnassiagroep.nl 

Contactgegevens Beverwijk
Herman Rooze, ouderenpsychiater DOC
Büllerlaan 4, 1945 SR Beverwijk
h.rooze@parnassia.nl 

Contactgegevens Castricum
Ruben Hijlkema, ouderenpsychiater afdeling PG
Oude Parklaan 149, 1901 ZZ Castricum
r.hijlkema@parnassiagroep.nl


Ook kun je informatie opvragen bij Saskia van Liempt, opleider/psychiater via s.liemptvan@parnassia.nl

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.