terug

Ouderenpsychiatrie

Psychogeriatrie (PG): Kliniek en DOC-team: Castricum en Beverwijk

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

In deze stage psychogeriatrie combineer je klinische en ambulante werkzaamheden. Je leert tijdens deze stage de diagnostiek en behandeling van psychogeriatrische problematiek. Werkzaamheden variëren van diagnostiek naar dementie van diverse etiologie tot behandeling van ernstige gedragsproblemen bij dementie en therapieresistente delieren. De stage is bij uitstek geschikt voor aios ouderenpsychiatrie, die ervaring willen opdoen met diagnostiek en behandeling van neurocognitieve stoornissen.
Op de opnameafdeling PG in Castricum werk je als behandelend arts, samen in een multidisciplinair team met een specialist ouderengeneeskunde, ouderenpsychiater en GZ psycholoog. De afdeling is gelegen in de ouderenkliniek van Parnassia Noord-Holland in Castricum.
Ambulant ben je in Midden-Kennemerland (Beverwijk) als psychiater in opleiding medebehandelaar binnen de DOC teams (DOC = Dementie, Onderzoek en Casemanagement), samen met de specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog, spv’s en casemanagers, en onder supervisie van een ouderenpsychiater. Het is mogelijk om consultaties te doen in verpleeghuizen.

Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Inhoud werkzaamheden

  • Behandeling van eigen caseload (opname- en voortgangsgesprekken, somatische screening, medicamenteuze behandelingen, crisisinterventies, brieven, contact met familie, mede-behandelaren)
  • Intercollegiaal overleg met (o.a.) huisarts, opnamearts, ambulante behandelaar
  • Bijwonen generaal rapport om 8:30, drie keer per week artsen visite en behandelplanbesprekingen donderdag 13:00 – 15:00 uur

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:

EPA 1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen bij ouderen
EPA 3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
EPA 6. Risicomanagement (bij ouderen)
EPA 9. Interprofessionele consultvoering en overdracht (bij ouderen)

Image
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling