terug

Klinische volwassenenpsychiatrie

Parnassia Klinisch Centrum Acute Psychiatrie, regio Haaglanden

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Klinische stage gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten met een psychotische stoornis of een andere ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Gespecialiseerd in het behandelen en stabiliseren van acute psychiatrische toestandsbeelden, divers van aard (van eerste psychose, maar ook bij patiënten met EPA, persoonlijkheidsproblematiek, verslaving). Daarnaast komen er ook patiënten met een forensisch profiel die acuut worden opgenomen. Dit alles volgens de HIC methodiek. Er kan goed worden geoefend met het opschalen van zorg (1 op 1 begeleiding, separatie) en het afschalen van zorg. Er wordt veel gewerkt met de kaders en vormen van verplichte zorg van de WvGGZ, het is een mooie plek om te leren werken met deze wetgeving onder supervisie. Er wordt veel samengewerkt met instanties zoals Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuis en ambulante ggz wijkteams. Somatiek heeft bij al onze patiënten tevens de aandacht, met wekelijkse bespreking met de internist.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren

6. Risicomanagement
7. Suïcidaliteitsbeoordeling
8. Verplichte zorg (CM en ZM)

10. Leidinggeven aan interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling