terug

Klinische volwassenenpsychiatrie

Parnassia High Care, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Deze klinische stage is gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten met een psychotische stoornis of een andere ernstige psychiatrische aandoening. De afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van therapieresistente psychosen (clozapine-plus) en katatonie. Daarnaast bestaat veel aandacht voor transculturele aspecten en beschikken wij over een polikliniek voor zeldzame psychiatrische aandoeningen (polikliniek UPS). Ook wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, o.a. naar hallucinaties en het Alice in Wonderland-syndroom.


Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren

6. Risicomanagement
7. Suïcidaliteitsbeoordeling

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
GGZ Rivierduinen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling