terug

Klinische volwassenenpsychiatrie

Brijder Ouder en Kind (verslavingspsychiatrie), regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Deze klinische stage is gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen en verslaving. Daarbij wordt bijkomende comorbiditeit integraal behandeld. De afdeling is gespecialiseerd in de klinische behandeling van verslaving en persoonlijkheidsstoornissen. Het behandelmodel is Dialectische gedragstherapie, met daarbij op de afdeling Ouder & Kind, veel aandacht voor hechting. Tijdens de behandeling, van in principe 6 maanden, wordt diagnostiek gedaan naar bijkomende problemen, waaronder trauma, wat ook geïntegreerd behandeld wordt.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling