terug

Klinische volwassenenpsychiatrie

PsyQ Open Opnameafdeling, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Deze klinische stage is gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten in crisis met diverse problematiek waaronder depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek en psychose. Op de afdeling komen mensen met eigenlijk alle psychiatrische problematiek. In korte tijd doen we diagnostiek, zetten medicamenteuze behandeling in, verwijzen naar de ge-eigende ambulante zorg, bespreken met het systeem hoe de crisis te hanteren, werken samen met diverse maatschappelijke instanties en streven naar een korte opnameduur. Verdere opnames zijn dienstverlening voor onze ambulante collega’s: instellen op medicatie, nadere diagnostiek en crisisinterventie.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling