Klinische volwassenenpsychiatrie Parnassia, Lang Intensieve Behandeling, regio Haaglanden

Aanvang: 
23-12-2021
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze klinische stage gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten met een psychotische stoornis of een andere ernstige psychiatrische aandoening. Het LIB bestaat uit meerdere afdelingen die verdeeld zijn over meerdere gebouwen, zijn er veel mogelijkheden voor verdieping t.a.v. de diverse psychiatrische stoornissen . De afdeling bestaat uit 6 behandelprogramma’s voor verschillende doelgroepen psychiatrische patiënten. De gesloten LIB-afdelingen zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening en een bijkomende gedragsstoornis (1A en 1B) en detoxificatie (2A). De gespecialiseerde open afdelingen zijn bestemd voor patiënten met een verstandelijke beperking of autisme (3), negatieve symptomen en cognitieve problematiek (4) of verslaving (2B).

De open vervolgafdeling (5) is ingericht als trainingshuis voor meer zelfstandigheid en is bestemd voor patiënten die de gesloten LIB-afdeling kunnen verlaten. De open ambulante afdeling (6) bereidt patiënten voor op zelfstandig verblijf in een o.a. een HAT-eenheid op een buiten het terrein van de Monsterseweg


Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren

6. Risicomanagement
7. Suïcidaliteitsbeoordeling

 

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie regio Haaglanden:
Email: opleidingpsychiatrie@parnassiagroep.nl of via telefoonnummer 088 - 35 70322

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie