terug

Klinische volwassenenpsychiatrie

Opnamekliniek Volwassenen (HIC en IC) regio Noord-Holland

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?


De opnamekliniek Volwassenen van Parnassia Noord-Holland te Castricum is een High Intensive Care unit en Intensive Care unit, die zich richt op de behandeling van volwassenen (18-65 jaar) met ernstige psychiatrische problematiek zoals psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidspathologie, die vanuit een crisissituatie en veelal gedwongen worden opgenomen. Dwang- en drangreductie is al ver doorgevoerd op deze afdeling die is gevestigd in een nieuw en uitnodigend gebouw.
Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Inhoud werkzaamheden
Klinische behandeling van eigen caseload:

  • voeren van een opnamegesprek
  • psychiatrisch onderzoek
  • heteroanamnese
  • (differentiaal-) diagnostiek
  • farmacotherapie
  • strategieën voor preventie en reductie van dwang & drang, risicotaxatie
  • samenwerken in een multidisciplinair team
  • actief bijdragen en/of voorzitten van zorgafstemmingsgesprekken met ambulante behandelaren, familie, en naasten.

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:

EPA 1. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
EPA 6. Risicomanagement
EPA 7. Suïcidaliteit beoordeling
EPA 8. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg
EPA 10. Leidinggeven aan een interprofessioneel team.

Image
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling