Klinische volwassenenpsychiatrie Opnamekliniek Volwassenen (HIC en IC) regio Noord-Holland

Aanvang: 
12-08-2019
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?


De opnamekliniek Volwassenen van Parnassia Noord-Holland te Castricum is een High Intensive Care unit en Intensive Care unit, die zich richt op de behandeling van volwassenen (18-65 jaar) met ernstige psychiatrische problematiek zoals psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidspathologie, die vanuit een crisissituatie en veelal gedwongen worden opgenomen. Dwang- en drangreductie is al ver doorgevoerd op deze afdeling die is gevestigd in een nieuw en uitnodigend gebouw.
 Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Inhoud werkzaamheden
Klinische behandeling van eigen caseload:

  • voeren van een opnamegesprek
  • psychiatrisch onderzoek
  • heteroanamnese
  • (differentiaal-) diagnostiek
  • farmacotherapie
  • strategieën voor preventie en reductie van dwang & drang, risicotaxatie
  • samenwerken in een multidisciplinair team
  • actief bijdragen en/of voorzitten van zorgafstemmingsgesprekken met ambulante behandelaren, familie, en naasten.

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:

EPA 1. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
EPA 6. Risicomanagement
EPA 7. Suïcidaliteit beoordeling
EPA 8. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg
EPA 10. Leidinggeven aan een interprofessioneel team.

Sollicitatie en contact

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie regio Noord-Holland.
Email: opleidingpsychiatrienh@parnassiagroep.nl  


Contactgegevens
Floor Oosterwijk, psychiater
Oude Parklaan 76, 1901 ZZ Castricum
f.oosterwijk@parnassia.nl


Ook kun je informatie opvragen bij Saskia van Liempt, opleider/psychiater via s.liemptvan@parnassia.nl

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.