terug

Klinische volwassenenpsychiatrie

PsyQ Depressiekliniek, regio Haaglanden

Duur
12 maanden
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

De Depressiekliniek van PsyQ, maakt met de ECT afdeling van Parnassia en het ISP Depressie deel uit van het Haags Netwerk Hardnekkige Depressies waarbinnen diverse onderzoekslijnen lopen en second opinions worden uitgevoerd. Het netwerk is gespecialiseerd in de behandeling van hardnekkige depressies, waarbij vaak sprake is van psychiatrische of somatische co morbiditeit. De AIOS kan hier ervaring op doen met het klinisch instellen op MAO-remmers, behandeling met ECT (eerste maanden onder supervisie) en behandeling met Esketamine[1]. Verder kan de AIOS psycho-educatie over medicatie geven en onder begeleiding IPT, CGT en SFT skills ontwikkelen en aanscherpen bij het ambulante deel van het Haagse Netwerk. 

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling

 

 

[1] Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het gebruik van Esketamine voor depressie versus ECT

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.
 

Image
Samenwerkende instellingen
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling