terug

Klinische volwassenenpsychiatrie

PsyQ Depressiekliniek, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Klinische stage gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten met een hardnekkige of moeilijk behandelbare depressie. De afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van hardnekkige depressie, waarbij vaak sprake is van psychiatrische of somatische comorbiditeit. De aios kan hier ervaring op doen met het instellen op MAO-remmers, behandeling met ECT (eerste maanden onder supervisie) en behandeling met esketamine. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het gebruik van (es)ketamine voor depressie. Verder kan de aios psycho-educatie over medicatie geven en is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij een psychotherapie (bijv. groepstherapie met elementen van CGT en schematherapie). Er worden second opinions voor patienten met een therapieresistente depressie verricht.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling