terug

Klinische volwassenenpsychiatrie

Parnassia Centrum Intensieve Behandeling, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Klinische stage gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten die therapieresistent én afdelingsontwrichtend zijn. De afdeling biedt de patiënt en het behandelteam bij een verstoorde behandelrelatie weer zicht op een effectieve behandeling. Veel voorkomende ziektebeelden zijn ernstig psychiatrische aandoeningen, met name persoonlijkheidsstoornissen, PTSS en psychose.
De afdeling heeft een supraregionale functie. Patiënten die elders in het land zijn uitbehandeld en bovendien afdelingsontwrichtend zijn kunnen terecht bij het CIB. De geboden behandeling is biopsychosociaal in de ware zin van het woord, met aandacht voor alle drie de componenten. Aios kunnen zich op elk van deze terreinen bekwamen én in de omgang met een complexe doelgroep, individueel en in teamverband.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling
8. Indiceren en uitvoeren verplichte zorg (CM en ZM)
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
10. Leiding geven aan een interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg geven aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO- GGZ

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling