terug

Klinische ouderenpsychiatrie

Parnassia Dorestad, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Klinische stage gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in combinatie met somatische kwetsbaarheid. Dorestad is een verpleeghuis waar 135 cliënten met een combinatie van psychiatrische en somatische kwetsbaarheid, tijdelijk (revalidatie) of langdurig verblijven. Patiënten verblijven veelal in de laatste levensfase waarbij kwaliteit van leven erg belangrijk is. Veelvoorkomende situaties zijn wilsonbekwame patiënten, palliatieve zorg, delieren/cognitieve stoornissen. Multidisciplinair werken met o.a. specialist ouderengeneeskunde, klinisch geriater, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werk etc.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
GGZ Rivierduinen
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling