terug

Klinische ouderenpsychiatrie

Parnassia KCO Stemmingsstoornissen, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Deze klinische stage is gericht op de diagnostiek en behandeling van oudere patiënten met (meestal) een ernstige en/of complexe depressie. Diagnostiek en behandeling van oudere patiënten met een psychiatrische stoornis, met vaak comorbide somatische stoornissen, en complexe d.d. met neurocognitieve stoornissen. Er is veel somatische expertise door 2 klinisch geriaters, extra diagnostische & psychotherapeutische expertise en supervisie door de klinisch neuropsycholoog. Tevens heeft de afdeling een uitgebreid ETC-centrum waar de aios zijn/haar ECT-aantekening kan halen.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren
7. Suïcidaliteitsbeoordeling

8. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling