Klinische ouderenpsychiatrie Klinische Gerontopsychiatrie, regio NH Castricum

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Diagnostiek en behandeling van ouderen met ernstige psychiatrische stoornissen, vaak in combinatie met cognitieve-, somatische, sociale- en systeemproblematiek. Je komt zowel op een gesloten als op een open afdeling te werken. Ons team bestaat uit ouderenpsychiaters, een GZ-psycholoog, een maatschappelijk werker, een ergotherapeut en verpleegkundigen. Er wordt nauw samengewerkt met neuropsychologen en met het medisch centrum in de kliniek, waar huisartsen, internist en fysiotherapeuten werkzaam zijn. Het team heeft veel aandacht voor de beleving en doelen van patiënt en systeem.

De stage kan gedaan worden als verplichte levensloopstage of als onderdeel van de profilering ouderenpsychiatrie.

Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Inhoud werkzaamheden
Klinische diagnostiek en behandeling van eigen caseload in samenwerking met het team:

  • opname- en voortgangsgesprekken
  • somatische screening en behandeling onder supervisie van internist en huisartsen
  • contact met familie (systeemgesprekken), ambulante behandelaren
  • (medicamenteuze) behandelingen
  • crisisinterventies
  • ontslagbrieven

Het is mogelijk psychotherapieën (oplossingsgerichte therapie, CGT, CGT voor insomnie) te doen op de kliniek, onder supervisie van de GZ psycholoog.

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:

EPA 1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen bij ouderen
EPA 3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
EPA 7. Suïcidaliteit beoordeling bij ouderen
EPA 10. Leidinggeven aan een interprofessioneel team.

Sollicitatie en contact

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie regio Noord-Holland.
Email: opleidingpsychiatrienh@parnassiagroep.nl 

 

Contactgegevens:
Charlotte Ulmann, ouderenpsychiater
Barbara Bardiovska, ouderenpsychiater
Oude Parklaan 149, 1901 ZZ Castricum
C.Ulmann@parnassia.nl
b.bardiovska@parnassia.nl

Ook kun je informatie opvragen bij Saskia van Liempt, opleider/psychiater via s.liemptvan@parnassia.nl

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.