terug

Klinische ouderenpsychiatrie

Klinische Gerontopsychiatrie, regio NH Castricum

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Diagnostiek en behandeling van ouderen met ernstige psychiatrische stoornissen, vaak in combinatie met cognitieve-, somatische, sociale- en systeemproblematiek. Je komt zowel op een gesloten als op een open afdeling te werken. Ons team bestaat uit ouderenpsychiaters, een GZ-psycholoog, een maatschappelijk werker, een ergotherapeut en verpleegkundigen. Er wordt nauw samengewerkt met neuropsychologen en met het medisch centrum in de kliniek, waar huisartsen, internist en fysiotherapeuten werkzaam zijn. Het team heeft veel aandacht voor de beleving en doelen van patiënt en systeem.

De stage kan gedaan worden als verplichte levensloopstage of als onderdeel van de profilering ouderenpsychiatrie.

Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Inhoud werkzaamheden
Klinische diagnostiek en behandeling van eigen caseload in samenwerking met het team:

  • opname- en voortgangsgesprekken
  • somatische screening en behandeling onder supervisie van internist en huisartsen
  • contact met familie (systeemgesprekken), ambulante behandelaren
  • (medicamenteuze) behandelingen
  • crisisinterventies
  • ontslagbrieven

Het is mogelijk psychotherapieën (oplossingsgerichte therapie, CGT, CGT voor insomnie) te doen op de kliniek, onder supervisie van de GZ psycholoog.

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:

EPA 1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen bij ouderen
EPA 3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
EPA 7. Suïcidaliteit beoordeling bij ouderen
EPA 10. Leidinggeven aan een interprofessioneel team.

Image
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling