terug

Keuze

Beleidsstage. Bureau geneesheer-directeur regio NH, Castricum

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Binnen de opleiding is veel aandacht voor behandeling en diagnostiek van psychiatrische ziekten. De psychiater van tegenwoordig heeft echter ook een belangrijke maatschappelijke functie en komt vaak in posities terecht waar in een leidende rol van hem of haar wordt verwacht. Een stage beleidspsychiatrie is bij uitstek geschikt om met die rol ervaring op te doen en kennis te vergaren op het gebied van beleid, management en veranderingstrajecten binnen GGZ organisaties.

Het Bureau Geneesheer Directeur van Parnassia Noord-Holland heeft als primaire taak toe te zien op de juiste uitvoering van verplichte zorg en geeft hierover adviezen aan professionals en Raad van Bestuur en stelt richtlijnen op ten aanzien van wet en regelgeving rondom patiëntenzorg.

Binnen het Bureau Geneesheer directeur is het mogelijk een stage beleidspsychiatrie te doen, die is onderscheiden in twee onderdelen:

  1. Het uitvoeren van een verandertraject binnen het bureau GD of binnen één van de andere zorgbedrijven van Parnassia Groep Noord-Holland.
  2. Onder supervisie bereikbaar zijn voor vragen en adviezen over verplichte zorg en het verrichten van onafhankelijke beoordelingen of second opinions in het kader van de WvGGZ

Zoals hierboven beschreven, zal de begeleiding vanuit het Bureau GD gebeuren, maar is het dus mogelijk op het veranderproject binnen een ander onderdeel (Juridische Zaken, HR, Raad van Bestuur) van de Parnassia Groep te doen.

Inhoud werkzaamheden

  • Uitvoeren van een veranderproject binnen Parnassia Groep Noord-Holland.
  • Advisering over indicering en uitvoering van verplichte zorg.
  • Meedraaien met dienstentelefoon van GD.
  • Overleg met OM over zorgmachtigingen (o.a. schrijven van bevindingsbrieven)
  • Psychiatrisch onderzoek in het kader van onafhankelijke beoordelingen

Tijdens deze stage is ruimte om een of meerdere maatschappelijk stages (zoals beschreven in het landelijke opleidingsplan de Psychiater) te doen.

Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling