terug

Keuze

Verslavingspsychiatrie Bouman, regio Rijnmond

Wat gaat de aios leren?

De stage verslavingspsychiatrie vindt plaats op de locatie Prins Constantijnweg (FACT) en Pieter de Hoochweg (polikliniek/FACT). Op alle locaties vinden gestructureerde, gesuperviseerde intakes plaats via de binnen Antes gangbare ‘Onderzoek en Behandeling‘ (O&B) systematiek, waarin de aios participeren.
De aios leert de interactie tussen verslaving en psychiatrische beelden kennen en herkennen, alsmede maatschappelijke determinanten van verslaving, en de vigerende behandelingen van verslaving.De stage doet een groot beroep op de competenties van de aios op het gebied van het afgrenzen van de hulpvraag en het managen van vaak aanwezige comorbide persoonlijkheidproblematiek. Verdieping van de kennis van psychobiologie van verslaving.

Er kan gekozen worden voor een klinische of ambulant focus. Binnen het klinische focus is er aandacht voor zeer problematisch middelengebruik, managen van sociaal-maatschappelijke overlast, en klinische detoxificatie. Binnen het ambulante focus is er aandacht voor het managen van gestabiliseerde patiënten met een verslavingsachtergrond. Bij zowel klinisch als ambulant focus kan aandacht woorden besteed groepstherapeutische behandeling van ‘moderne’ vormen van verslaving: internet, gamen, en gokverslaving. Het behandelen van verslaving met moderne technieken, zaols virtual reality is in ontwikkeling.

In de stage is aandacht voor de samenwerking met maatschappelijke partners, zoals gemeente en justitie. De aios kan participeren in wetenschappelijk onderzoek ism Erasmus MC.

Parnassia Groep

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Voor alle opleidingslocaties:
https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/kaart-opleidingsplaatsen

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling