terug

Jeugdpsychiatrie

Poliklinische kinder- en jeugdpsychiatrie ASS Amsterdam

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Het Dr. Leo Kannerhuis te Amsterdam is een gespecialiseerde derdelijns polikliniek voor patiënten met een Autisme Spectrumstoornis (ASS), met het TOPGGz-keurmerk. Er wordt met name zorg geboden bij eerder vastgelopen behandelingen. Daarnaast wordt diagnostiek gedaan bij patiënten waarbij de behandelaar daar vanwege de complexiteit eerder geen uitspraak over kon doen. De aios is betrokken bij diagnostiektrajecten, behandelingen en consulten voor een leeftijdsgroep van ca. 6 tot 18 jaar. De aios kan deelnemen aan groepspsycho-educatie of een andere groepsbehandeling. Het systeem rondom de patiënt met ASS is belangrijk en dit geldt natuurlijk vooral voor de kinderen en jeugdigen. Er wordt veel vanuit een systemisch kader gewerkt en gedacht, zeker ook omdat de pathologie en ontwikkeling van het kind met ASS sterke verwevenheid vertoont met opvoeding en hantering van ouders van afwijkend gedrag. De aios leert om de betrokkenen rondom de patiënt bij elkaar te brengen en aan te sturen, zonder daarin een centrale rol in te nemen.

Inhoud werkzaamheden

  • Behandelintakes
  • ASS-diagnostiek
  • Medicamenteuze behandelingen inzetten en evalueren volgens de richtlijnen
  • Psycho-educatietrajecten individueel en in groep
  • Co-behandelaar zijn bij complexe patiënten
  • Deelnemen aan consultaties (gezinnen beoordelen, meedenken met veilig thuis e.d.)
  • Samenwerking/ aansturing met ASS-coaches, begeleiders andere GGZ-behandelaren, huisartsen, familie en naasten.
  • Optioneel: CGT behandelingen, systeembehandelingen, co-behandelaar zijn bij andere groepen, bijvoorbeeld intimiteitsgroep, oudergroep, partnergroep en mindfullnessgroep.

De stage kan gedaan worden als verplichte levensloopstage kind- en jeugdpsychiatrie, of als onderdeel van de profilering tot kind- en jeugdpsychiater.

Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:

EPA 1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen (bij levensfase kind- en jeugd)
EPA 2. Een therapeutische relatie onderhouden
EPA 5. Een systeemgesprek voeren
EPA 7. Suïcidaliteit beoordeling (bij levensfase kind- en jeugd)

Image
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling