terug

(dag) klinische kinder- en jeugdpsychiatrie

Youz de Stern en overige klinieken Dr van Welylaan, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

De Stern is een gesloten opnamekliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrische patiënten (12-23 jaar) met diverse problematiek. Overige klinieken verschillen qua populatie, maar allen hebben 8 bedden. De Stern is dé plek voor de acute psychiatrie bij jongeren. Je kunt hier vooral leren jongeren in crisis te helpen en behandelen inclusief hun steunsysteem. Er is een heel stabiel behandelteam aanwezig, waardoor dit kan in een veilige en leuke omgeving. Je komt met enige regelmaat in aanraking met de WVGGZ, leer patronen bij de jongeren te doorbreken, hebt in korte tijd een hele intensieve behandelrelatie en bent écht onderdeel van een goed op elkaar ingespeeld team.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling
8. Indiceren en uitvoeren verplichte zorg (CM en ZM)
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
10. Leiding geven aan een interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling