(dag) klinische kinder- en jeugdpsychiatrie Youz de Banjaard Klinieken, regio Haaglanden

Aanvang: 
28-01-2022
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Klinische stage gericht op de diagnostiek en behandeling van kinderen tussen de 4 en 12 jaar met een psychiatrische stoornis en een licht verstandelijke beperking (LVB) waarbij er sprake is van complexe multiproblematiek. De Banjaard klinieken bestaan uit drie afdelingen; De Sloep en de Schuit zijn twee klinische afdelingen met 8 bedden en de Kayak is een dagbehandeling met 8 plekken. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar met een (vermoeden op) psychiatrische stoornis en een LVB die vastlopen in de thuissituatie en/of op school kunnen worden opgenomen. Een opname duurt gemiddeld 6-9 maanden. De eerste zes weken bestaan uit observatie en diagnostiek, gevolgd door een eventuele behandeling. Op de klinieken wordt gewerkt met verschillende behandelmethodes waaronder het competentiemodel, traumasensitief werken en verbindend gezag/geweldloos verzet. 

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie, regio Haaglanden:
Email: opleidingpsychiatrie@parnassiagroep.nl of telefoonnummer: 088 – 3570322

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie