terug

(dag) klinische kinder- en jeugdpsychiatrie

Brijder Mistral (jeugd verslavingszorg), regio Haaglanden

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Klinische en poliklinische stage gericht op de diagnostiek en geïntegreerde behandelingen van jongeren (12-23 jaar) met een verslaving in middelen, gamen of gokken en comorbide psychiatrische problematiek. De afdeling is gespecialiseerd in de geïntegreerde behandeling van jongeren met verslavingsproblematiek en neemt tevens jongeren buiten regio Haaglanden op. Er is een groepsprogramma, bestaande uit onder andere cognitieve gedragstherapie, acceptence based therapy, sociale vaardigheidstraining en terugvalpreventie. Er wordt een systemische benadering gehanteerd.
Het is mogelijk om psychotherapie uit te voeren met een externe supervisor:

  • CGT: zowel individueel als groep
  • Schematherapie: individueel, mits basiscursus schematherapie is gevolgd.
  • Systeemtherapie: samen met de systeemtherapeut
  • EMDR, mits basiscursus is gevolgd

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling
8. Indiceren en uitvoeren verplichte zorg (CM en ZM)
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
10. Leiding geven aan een interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
GGZ Rivierduinen
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling