terug

(dag) klinische kinder- en jeugdpsychiatrie

Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie, regio Rijnmond

Wat gaat de aios leren?

De Lupine Kliniek ASS is een open behandelcentrum dat zich richt op de behandeling van jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis. De Lupine zal een doelgroep gaan dienen van 2x6 jongeren tussen de 16 en 24 jaar met een primaire diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en eventueel comorbiditeit. Het behandelaanbod van de Lupine is voortdurend in ontwikkeling, deels ingegeven door voortschrijdend inzicht, deels ook omdat de voortdurend veranderende maatschappij ons tot vernieuwen uitdaagt.
Het uitgangspunt van de behandeling in de Lupine is dat jongeren ontdekken dat zij, ondanks beperkingen, aan het roer van hun eigen leven kunnen staan. Met individuele specialistische hulp kunnen jongeren met autisme naar school, werken en sociale relaties met anderen onderhouden. De Lupine gaat zich hierop richten door toe te werken naar de hoogst haalbare zelfredzaamheid en doorstroom naar een woonvorm in bredere zin. Geschatte opnameduur is een jaar.
De belangrijkste behandelmethodieken zijn IRB (Individuele Rehabilitatie Benadering) en Brainblocks (psychoeducatie gericht op autisme). Er wordt systeemgericht gewerkt, in die zin dat belangrijke anderen in het leven van de jongere worden betrokken bij de behandeling. Uiteraard wordt er waar nodig ook farmacotherapeutisch gewerkt, conform de landelijke richtlijnen van de NVvP.

Comorbiditeit met middelenmisbruik is vaak voorkomend en geen contra-indicatie voor opname.

De problematiek kan zowel internaliserend zijn, denk aan zelfbeschadigend gedrag en hardnekkige schoolweigering, als externaliserend, waarbij in lichte mate vormen van acting out kunnen voorkomen. Harde contra-indicaties zijn primaire verslavingsproblematiek of een IQ van beneden de 80.

Youz Moria is een open Orthopsychiatrisch behandelcentrum dat zich richt op de behandeling van kinderen (leeftijd 6 – 12 jaar) met gedragsproblemen en psychiatrische problemen. Het betreft een voorziening met 8 bedden, en een transmuraal team waar individuele therapie (trauma PMT, emotieregulatie) geboden wordt. Het transmurale team zal ook een rol spelen in het overbruggen in de pre-treatment/opname fase, en fase van ontslag van de opname naar vervolgbehandeling in een ambulante setting. Er wordt systeemgericht gewerkt, in die zin dat belangrijke anderen in het leven van de jongere worden betrokken bij de behandeling. Uiteraard wordt er waar nodig ook farmacotherapeutisch gewerkt, conform de landelijke richtlijnen van de NVvP.

Parnassia Groep

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Voor alle opleidingslocaties:
https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/kaart-opleidingsplaatsen

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling