Consultatieve volwassenenpsychiatrie Medisch-Psychiatrische Unit (MPU)

Aanvang: 
04-02-2021

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage is de aios werkzaam op de MPU van de locatie Zorgboulevard, alwaar patiënten worden behandeld met ernstige psychiatrische en somatische comorbiditeit. Er is nauwe samenwerking met het naastgelegen Maasstadziekenhuis. Ten opzichte van het algemeen deel van de opleiding vindt in deze stage een sterke verdieping plaats van de competenties en vaardigheden op het gebied van de somatische deskundigheid, het samenwerken met andere medische specialismen en het omgaan en behandelen van patiënten met zowel ernstige psychiatrische- als  somatische comorbiditeit.
Er bestaat de mogelijkheid te participeren in regionale- en landelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van de ziekenhuis- en consultatieve psychiatrie. Er bestaat de mogelijk het ECT-certificaat te behalen.
De aios verleent medewerking aan klinische lessen en deskundigheidsbevordering voor somatisch werkzame collega’s.

Parnassia Groep

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Voor alle opleidingslocaties:
https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/kaart-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.