Consultatieve volwassenenpsychiatrie Consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie, regio Rijnmond

Aanvang: 
03-02-2021

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage verricht de aios consulten in het met de locatie zorgboulevard verbonden Maasstadziekenhuis, alsmede poliklinische contacten van patiënten die worden doorverwezen vanuit het Maasstadziekenhuis, of die eerder in het Maasstadziekenhuis werden gezien.
Een specifiek aandachtspunt van de stage is het begeleiden van problemen op het grensvlak van zwangerschap en psychiatrie.

Het Maasstadziekenhuis herbergt vrijwel alle specialismen alsmede een groot aantal opleidingen. Met de Raad van Bestuur van het  Maasstadziekenhuis en COC Maasstadziekenhuis bestaat een samenwerkingsovereenkomst die de participatie van onze aios in consulten- en onderwijs binnen het Maasstadziekenhuis regelt. 

Voor alle opleidingslocaties:
https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/kaart-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.