Basisopleiding Psychiatrie Klinische ouderenpsychiatrie regio Rijnmond

Aanvang: 
03-02-2021

Wat gaat de aios leren?

De afdelingen  voor klinische ouderenpsychiatrie zijn gevestigd op de locaties ‘Zorgboulevard’, en Nieuwe Binnenweg en voorzien in klinische zorg voor ouderen met de novo ontstane psychiatrische problematiek, exacerbatie van bestaande problematiek, of onbegrepen cognitieve problemen, en voor de zorg aan patiënten met ernstige psychiatrische en somatische comorbiditeit.
Vanuit de aard van de problematiek gaat het veelal om acute psychoses, maniën, ernstige depressies, en zelfverwaarlozing te gevolge van cognitieve beperkingen of eenzaamheidsproblematiek. Op de afdeling vindt stabilisatie van de acute beelden plaats, diagnostiek, en doorverwijzing. Er is een uitgebreide samenwerking met regionale zorgaanbieders op het gebied van ouderen.

De AIOS heeft zijn/haar eigen caseload (tot maximaal 12- 15 patiënten). De te verwerven competenties behelzen in algemene zin het omgaan met realiteitsgestoorde patiënten, omgaan met (on-) gelijkwaardigheid in de behandelrelatie, omgaan met dwang- en drang, wet- en regelgeving BOPZ, diagnostiek van ernstige psychiatrische ziektebeelden bij ouderen (vaak icm somatische problemen), differentiaal diagnostiek met  cognitieve stoornissen , voorlichting aan familieleden (mn volwassen kinderen en partners) van patiënten, aansturen verpleegkundig team, initiëren en bewaken van ketenzorg.
De stage kan op twee locaties worden gelopen, te weten:
- Zorgboulevard, Maasstadweg 96 te Rotterdam
- Binnenweg, Nieuwe Binnenweg 36 te Rotterdam

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Voor alle opleidingslocaties:
https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/kaart-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.