terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

I-psy Ambulant, regio Haaglanden (locatie Utrecht)

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Deze ambulante stage in Utrecht is gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten met een migratieachtergrond. De afdeling kenmerkt zich door de diversiteit van de problematiek en de psychotherapeutische focus van de behandelingen. De diagnostiek is complex als gevolg van de culturele dimensie waarmee rekening gehouden moet worden. De klachten waarmee patiënten zich presenteren zijn divers en niet gekaderd binnen één zorgpad waardoor de diagnostiek breed is. Er is veel expertise op het gebied van trauma, rouw, depressie en persoonlijkheidsproblematiek. Ook is er veel kennis en ervaring met verschillende psychotherapeutische behandelvormen waaronder EMDR, NET, BEPP, KPSP, schematherapie en MBT.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren

6. Risicomanagement
7. Suïcidaliteitsbeoordeling

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling