Ambulante volwassenenpsychiatrie PsyQ ISP Depressie team Bipolaire Stoornissen, regio Haaglanden

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze poliklinische stage is gericht op de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis. De afdeling is gespecialiseerd in diagnostiek naar en behandeling van de bipolaire stoornis. Patiënten krijgen naast medicamenteuze behandeling, begeleiding bij leefstijlinterventies door middel van sociaal ritme therapie (SRT) in groepsverband (SRT-groep, deeltijdbehandeling) of individueel. Patiënten kunnen waar nodig psychotherapeutische behandeling zoals CGT, IP-SRT, EMDR, VERS krijgen.
Op de afdeling wordt deelgenomen aan meerdere onderzoekslijnen: 
BINCO-studie: longitudinale studie waar onderzocht wordt welke biologische, psychologische en leefstijlmarkers een rol spelen in het beloop van de stoornis. Patienten die net diagnose hebben gekregen, komen in aanmerking voor inclusie 
rTMS studie: behandeling van bipolaire depressie middels rTMS
 

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling

 

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie, regio Haaglanden:
Email: opleidingpsychiatrie@parnassiagroep.nl of telefoonnummer: 088 - 3570322

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie