terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

PsyQ ISP Depressie team Bipolaire Stoornissen, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Deze poliklinische stage is gericht op de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis. De afdeling is gespecialiseerd in diagnostiek naar en behandeling van de bipolaire stoornis. Patiënten krijgen naast medicamenteuze behandeling, begeleiding bij leefstijlinterventies door middel van sociaal ritme therapie (SRT) in groepsverband (SRT-groep, deeltijdbehandeling) of individueel. Patiënten kunnen waar nodig psychotherapeutische behandeling zoals CGT, IP-SRT, EMDR, VERS krijgen.
Op de afdeling wordt deelgenomen aan meerdere onderzoekslijnen:
BINCO-studie: longitudinale studie waar onderzocht wordt welke biologische, psychologische en leefstijlmarkers een rol spelen in het beloop van de stoornis. Patienten die net diagnose hebben gekregen, komen in aanmerking voor inclusie
rTMS studie: behandeling van bipolaire depressie middels rTMS

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling