terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

PsyQ ISP ADHD, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Poliklinische stage op een Top GGZ gecertificeerde afdeling, wij bieden hoog specialistische zorg aan ADHD patiënten met de daarbij veelvoorkomende co-morbiditeit. We fungeren ook als 3-lijns voorziening en doen in dat kader second opinions en consulten voor het hele land. De afdeling is verbonden aan het Kenniscentrum ADHD, waar continu onderzoeken lopen om de zorg voor patiënten te vernieuwen en te verbeteren. Zo hebben we ons de afgelopen jaren meer gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen. De komende tijd willen we ons meer richten op ADHD bij vrouwen en de invloed van hormonen.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
10. Leiding geven aan een interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling