terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

PsyQ ISP Somatiek en Psychie, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Poliklinische stage gericht op de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van patiënten met een lichamelijke ziekte gecombineerd met psychiatrische co morbiditeit.
Het behandelprogramma van Somatiek en psyche helpt mensen met lichamelijke (somatische) klachten waarbij deze lichamelijke klachten een langdurige grote invloed hebben op hoe zij zich voelen. Voorbeelden van dit soort lichamelijke klachten zijn chronische pijn, chronische vermoeidheid of uitvalsverschijnselen bij een conversiestoornis. Het programma van (een combinatie) groeps- en individuele behandelingen waaronder hypnotherapie.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling