Ambulante volwassenenpsychiatrie PsyQ ISP Psychotrauma, regio Haaglanden

Aanvang: 
27-01-2022
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Poliklinische stage gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten met een posttraumatische stressstoornis en co-morbide stoornissen (traumagerelateerde problematiek). Het behandelprogramma van Psychotrauma heeft diverse ziektebeelden zoals Posttraumatische stress stoornis, maar ook veel comorbide stoornissen zoals depressieve stoornis, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornis, middelenmisbruik en psychotische stoornissen.
Binnen het Top Klinische Zorg programma wordt onderzoek gedaan bij volwassenen met een (complexe) posttraumatische-stressstoornis (PTSS), waarbij sprake is van bijkomende psychische problemen zoals ernstige suïcidaliteit, middelenafhankelijkheid, een psychose of een persoonlijkheidsstoornis. Ook richt de afdeling zich op patiënten waarbij twee maal of vaker een evidence-based therapie geen of nauwelijks effect heeft gehad.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
10. Leiding geven aan een interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie, regio Haaglanden:
Email: opleidingpsychiatrie@parnassiagroep.nl of telefoonnummer: 088 - 3570322

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie