terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

PsyQ ISP Psychotrauma, regio Haaglanden

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Poliklinische stage gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten met een posttraumatische stressstoornis en co-morbide stoornissen (traumagerelateerde problematiek). Het behandelprogramma van Psychotrauma heeft diverse ziektebeelden zoals Posttraumatische stress stoornis, maar ook veel comorbide stoornissen zoals depressieve stoornis, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornis, middelenmisbruik en psychotische stoornissen.
Binnen het Top Klinische Zorg programma wordt onderzoek gedaan bij volwassenen met een (complexe) posttraumatische-stressstoornis (PTSS), waarbij sprake is van bijkomende psychische problemen zoals ernstige suïcidaliteit, middelenafhankelijkheid, een psychose of een persoonlijkheidsstoornis. Ook richt de afdeling zich op patiënten waarbij twee maal of vaker een evidence-based therapie geen of nauwelijks effect heeft gehad.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
10. Leiding geven aan een interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling