terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

PsyQ Home/ ISP team, regio Haaglanden (locatie Leiden)

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Poliklinische stage gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten met common mental disorders. Omdat wij een satellietafdeling zijn behandelen we een breed palet van aandoeningen en bieden wij verschillende (psychotherapeutische)interventies binnen een klein, overzichtelijk team. De aios kan voor deze ambulante stage veel kanten op met het verwerven van competenties op het gebied van veelvoorkomende psychiatrische aandoeningen. Hierbij kan naast diagnostiek en farmacotherapie ook gedacht worden aan het geven van psychotherapie (EMDR, SFT, CGT, IPT, VERS). Afhankelijk van de wensen zal in overleg gekozen worden of de leerdoelen beter passen bij het HOME team of het ISP team.
Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement
7.Suïcidaliteitsbeoordeling
8. Verplichte zorg (CM en ZM)
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
10. Leidinggeven aan interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling