terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

Brijder Ambulant (verslavingspsychiatrie), regio Haaglanden (locatie Leiden)

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Een poliklinische stage gericht op verslavingsproblematiek en de ingewikkelde interactie met andere psychiatrische problematiek. De veelzijdigheid in (co-morbide) psychiatrische problematiek. Nagenoeg alle stoornissen komende in voldoende frequentie voorbij. De veelzijdigheid in werksetting, polikliniek (met divers groepsaanbod incl. CGT, schematherapie en ACT), huisbezoeken, zoals spreekuren op daklozenopvang, opiaatsubstitutieprogramma. De samenwerking met vele verschillende maatschappelijke organisaties, zorgnetwerken, veiligheidsoverleggen. Regelmatige crisisbeoordelingen en wvgzz aanvragen.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling
8. Indiceren en uitvoeren verplichte zorg (CM en ZM)
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
10. Leiding geven aan een interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling