Ambulante volwassenenpsychiatrie Parnassia TOP-team, regio Haaglanden

Aanvang: 
28-12-2021
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Poliklinische  stage gericht op de diagnostiek en behandeling van (zorgmijdende) patiënten met een psychotische stoornis of een andere ernstige psychiatrische aandoening (EPA) vaak i.c.m. verslaving en problemen op sociaal maatschappelijk vlak. 
 TOP is een zorgprogramma dat zich vooral richt op de meest kwetsbare groep mensen in Den Haag. Bij deze groep is er meestal sprake van ernstige problemen op andere leefgebieden (inkomen, huisvesting etc,etc.). Een deel zorgt regelmatig voor overlast en heeft nauwelijks een steunsysteem. Ze zijn niet/onvoldoende in staat zelfstandig om de noodzakelijke hulp te vragen of ze zijn door gebeurtenissen/teleurstellingen in het verleden het vertrouwen in de hulpverlening kwijtgeraakt. Ze zien vaak de ernst van hun situatie niet/onvoldoende in en staan bekend als de zogenaamde “Zorgwekkende Zorgmijders”. Patiënten worden behandeld middels evidence – en clinical based behandelmethodieken aan de hand van een behandelplan. De zorg die wij leveren kenmerkt zich door een laagdrempelige instroom, een proactieve benadering, een hoge contactfrequentie meestal op de plaats waar de patiënt woont of verblijft en een generalistische (medische en sociaal domein) aanpak. De Aios is er niet alleen voor de diagnostiek, maar heeft vaak ook een adviserende en steunende rol naar de teamleden van en medewerkers van andere instellingen / zorgprogramma’s waarmee TOP nauw samenwerkt.  Tijdens de werkzaamheden wordt de Aios vaak geconfronteerd met zaken als onmacht, bureaucratie, onwelwillendheid van patiënten en je komt op plekken waar je nog niet eerder bent geweest. Het TOP werkt nauw samen met zowel zorgprogramma’s binnen (“interne ketenpartners”) de Parnassia Groep (PG) als met verschillende instellingen daarbuiten (“externe ketenpartners”). Samen met de externe ketenpartners (w.o. het Daklozen Loket van de Gemeente Den Haag, het Leger des Heils, de Kessler Stichting, St. Limor, St. Anton Constandse, Woningbouwverenigingen en Sociale Dienst) wordt door middel van bemoeizorg geprobeerd de patiënten in zorg te krijgen, te houden en te voorkomen dat ze tussen wal en schip vallen. TOP vormt zodoende een belangrijke schakel in zowel de externe en interne zorgketen. Het uiteindelijke doel is deze mensen op gestructureerde wijze toe leiden naar regulaire zorg/ een gespecialiseerd zorgprogramma en/of andere hulpverleningsinstellingen.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling
8. Indiceren en uitvoeren verplichte zorg (CM en ZM)
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
10. Leiding geven aan een interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie, regio Haaglanden:
Email: opleidingpsychiatrie@parnassiagroep.nl of telefoonnummer: 088 - 3570322

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie