Ambulante volwassenenpsychiatrie Parnassia Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, regio Haaglanden

Aanvang: 
28-12-2021
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Poliklinische stage gericht op de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking en psychiatrische klachten. Onze afdeling is gespecialiseerd in mensen met een verstandelijke beperking met daarnaast psychiatrische klachten. De eerste stap om deze doelgroep passende behandeling te bieden is om de verstandelijke beperking te herkennen en te begrijpen om vervolgens te zorgen dat je behandeling hierop aansluit. De afdeling bestaat uit een klein multidiciplinair team. De psychiatrische problematiek is zeer divers; de gemeenschappelijke deler is de verstandelijke beperking. Je kunt hier dan ook brede ervaring op doen in het poliklinisch behandelen van diverse problematiek. Indien de AIOS CGT / systeemtherapie wil beoefenen en hiervoor een supervisor heeft is dat zeker een mogelijkheid. Ook leer je nauw samen te werken met ketenpartners uit de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Bij deze doelgroep is het nog  belangrijker om het systeem van de patiënt actief te betrekken en zo de slaagkans op herstel te vergroten.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
10. Leiding geven aan een interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie, regio Haaglanden:
Email: opleidingpsychiatrie@parnassiagroep.nl of telefoonnummer: 088 - 3570322

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.