terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

Parnassia Jong Volwassenen Team, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Deze ambulante stage heeft een doelgroep van jongeren tussen de 16-24 jaar met complexe problematiek op meerdere levensgebieden, en veelal ernstige psychiatrische problematiek. FACT-aanpak, met als doel stabiliseren en ertoe leiden naar specifiekere zorg en behandelprogramma’s. De afdeling is uniek in de brede, generalistische verzameling van psychiatrische problematiek, waarbij vaak nog veel diagnostische onduidelijkheid bestaat. Daarnaast vergt de (deels) FACT-aanpak goed inzicht in wie dit nodig heeft en hier baat bij heeft, versus de groep bij wie een appel op motivatie, autonomie en eigen verantwoordelijkheid gedaan moet worden. Hierdoor worden brede psychiatrische kennis en kunde getraind.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement
7. Suïcidaliteitsbeoordeling
8. Verplichte zorg (CM en ZM)
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
10. Leiding geven aan een interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling