terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

PsyQ ISP Depressie team Unipolaire Stoornissen, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Poliklinische stage gericht op de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van patiënten met een unipolaire stoornis. De afdeling is gespecialiseerd in diagnostiek naar en behandeling van therapieresistente unipolaire depressie stoornis. Patiënten kunnen zowel medicamenteuze als psychotherapeutische behandeling krijgen. Daarnaast is ISP unipolair een expertisecentrum op het gebied van Ketamine behandeling en sinds kort kunnen patiënten behandeld worden met rTMS. De psychotherapeutische mogelijkheden omvatten onder andere CGT, IPT, EMDR en schematherapie individueel of in groepsverband. Tenslotte wordt er deelgenomen aan meerdere onderzoekslijnen.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
10. Leiding geven aan een interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling