terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

PsyQ ISP Depressie team Unipolaire Stoornissen, regio Haaglanden

Duur
12 maanden
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Het ISP Depressie vormt samen met de Depressiekliniek van PsyQ en de ECT afdeling van Parnassia, het Haags Netwerk Hardnekkige Depressies waarbinnen diverse onderzoekslijnen lopen en second opinions worden uitgevoerd. In het ambulante deel van het netwerk worden naast CBASP, SFT en ACT ingezet. Op indicatie EMDR of Imaginatie met Rescripting voor (persisterende) depressies. Verder kun je ervaring opdoen met Esketamine Neusspray en off label orale Esketamine, Neuromodulatie met rTMS gericht op de rechter DLPFC en OFC, en op indicatie met het instellen op MAO remmers i.c. met TCA of stimulantia. Uiteraard ben je ruim in de gelegenheid om patiënten ambulant in te stellen op de meer reguliere Antidepressiva en MAO remmers, en kun je onder begeleiding IPT, CGT, en SFT skills ontwikkelen en aanscherpen.  

 

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
10. Leidinggeven aan een interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling