terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

Parnassia Wijkteams, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Ambulante stage gericht op de behandeling van patiënten met een psychotische stoornis of een andere ernstige psychiatrische aandoening. De wijkteamstage biedt mogelijkheden om ervaring op te doen met een gevarieerde caseload met voornamelijk EPA-problematiek. Afhankelijk van de leerdoelen kan in ieder geval aan bod komen: diagnostiek en indicatiestelling, samenwerking met de ketenpartners, medicamenteuze (vervolg)behandeling, psychotherapie (CGT/Systeem/schema), crisismanagement en risicotaxaties, systemisch werken, coaching aan andere disciplines, signalering somatiek waaronder metabole screening, toeleiden naar passende somatische zorg en het doorlopen van juridische procedures in het kader van de Wet Verplichte GGZ. Binnen de regio Haaglanden zijn er diverse wijkteams verdeeld over de regio, o.a. Centrum, Moerwijk, Morgenstond, Rijswijk, Scheveningen / Mariahoeve en Segbroek.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling
8. Verplichte zorg (CM en ZM)


Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling