Ambulante volwassenenpsychiatrie Parnassia Wijkteams, regio Haaglanden

Aanvang: 
27-12-2021
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Ambulante stage gericht op de behandeling van patiënten met een psychotische stoornis of een andere ernstige psychiatrische aandoening. De wijkteamstage biedt mogelijkheden om ervaring op te doen met een gevarieerde caseload met voornamelijk EPA-problematiek. Afhankelijk van de leerdoelen kan in ieder geval aan bod komen: diagnostiek en indicatiestelling, samenwerking met de ketenpartners, medicamenteuze (vervolg)behandeling, psychotherapie (CGT/Systeem/schema), crisismanagement en risicotaxaties, systemisch werken, coaching aan andere disciplines, signalering somatiek waaronder metabole screening, toeleiden naar passende somatische zorg en het doorlopen van juridische procedures in het kader van de Wet Verplichte GGZ. Binnen de regio Haaglanden zijn er diverse wijkteams verdeeld over de regio, o.a. Centrum, Moerwijk, Morgenstond, Rijswijk, Scheveningen / Mariahoeve en Segbroek.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling
8. Verplichte zorg (CM en ZM)


Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie, regio Haaglanden:
Email: opleidingpsychiatrie@parnassiagroep.nl of via telefoonnummer 088 - 35 70322

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie