terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

PsyQ ISP Angststoornissen, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Poliklinische stage gericht op de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van patiënten met angststoornissen. De afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van angststoornissen en heeft een TOPGGZ keurmerk gekregen. Er is veel expertise op het gebied van CGT, intensieve therapeutbegeleide exposure en schematherapie. Naast psychotherapeutische behandeling wordt farmacotherapie conform de volledige richtlijn geboden, dus inclusief fluvoxamine additie, MAO-remmers en in de toekomst mogelijk behandeling met ketamine.
Binnen de afdeling wordt momenteel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blootstelling op maat versus traditionele blootstelling bij patiënten met een obsessieve compulsieve stoornis.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren

6. Risicomanagement
7. Suïcidaliteitsbeoordeling

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling