terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

PsyQ ISP Eetstoornissen, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Een poliklinische stage gericht op de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van patiënten met eetstoornissen. De afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen. Hier worden ook de complexe eetstoornissen (vanaf BMI 15) behandeld binnen een multidisciplinair team. Zowel individuele behandeling als (deeltijd) groepsbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Wanneer er sprake is van bijkomende problematiek zoals: angst, depressie, trauma of persoonlijkheidsproblematiek is hier ook aandacht voor. Zo behoren EMDR en schematherapie voor complexe eetstoornissen tot de mogelijkheden. Alsook farmacotherapie.
Binnen de afdeling wordt onderzoek gedaan naar het effect van CBT-E en de behandeling van comorbiditeit (PTSS en persoonlijkheidsproblematiek).

De afdeling heeft een nauwe samenwerking met de zorgprogramma’s eetstoornissen van Youz, PsyQ en Emergis op drie locaties: Goes, Den Haag en Rotterdam. Dit samenwerkingsverband, genaamd Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN), bundelt de krachten in één zorgprogramma eetstoornissen voor kinderen, jongeren en volwassenen en heeft in 2021 het TOPGGZ-keurmerk verkregen. De Stichting Topklinische GGz kent dit keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren

6. Risicomanagement
7. Suïcidaliteitsbeoordeling


Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling