terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

Bipolaire stemmingsstoornissen, regio Rijnmond

Wat gaat de aios leren?

Deze stage richt zich op de behandeling en begeleiding van patiënten met (mn bipolaire) stemmingsstoornissen.

De behandeling heeft een focus op de begeleiding van patienten met een bipolaire stoornis. De aios kan zijn competenties op het gebied van de medicamenteuze behandeling van patiënten met bipolaire stoornis verbeteren (gebruik en monitoring van lithium, waarbij nauw samengewerkt met de nefroloog). De afdeling heeft expertise op het gebied van e-health, en de aios kan ervaring opdoen in het gebruik van sociale media in het monitoren van de patiënt.

Parnassia Groep

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Voor alle opleidingslocaties:
https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/kaart-opleidingsplaatsen

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling