terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

FACT regio NH, Castricum en Wormerveer

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?


We zijn een gecertificeerd multidisciplinair FACT team, bestaande uit casemanagers, SPV'ers, GZ- psycholoog, ervaringsdeskundige, psychiater en secretaresse.
Bij ons leer je om met een multidisciplinaire aanpak het functioneren van patiënten met chronische en ernstige psychiatrische aandoeningen te verbeteren. Ook leer je om samen te werken met zorgmijdende patiënten. Het uitgangspunt hierbij is het opbouwen van een goede behandelrelatie. Belangrijk hierin is om jezelf te zijn.
De stage kan gedaan worden in het begin van de opleiding en als profileringsstage. Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Inhoud werkzaamheden

  • Intakegesprekken bij nieuwe patiënten, die mede gezien worden door een psychiater.
  • Op huisbezoek gaan met o.a. de casemanagers
  • Diagnostiek uitvoeren
  • Medicamenteuze behandelingen inzetten en evalueren volgens de richtlijnen
  • Bijdragen aan ethische overwegingen bij het al dan niet toepassen van dwang
  • Psychotherapie, met name CGT
  • Opnames indiceren, al dan niet vrijwillig
  • Zorgafstemmings-gesprekken voeren gedurende klinische opname van patiënt
  • Samenwerken met de RIBW, SIG (organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking), de verslavingszorg, huisartsen.

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:
EPA 2. Een therapeutische relatie onderhouden
EPA 6. Risicomanagement
EPA 7. Suïcidaliteit beoordeling
EPA 8. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg
EPA 10. Leidinggeven aan een interprofessioneel team.

Image
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling