Ambulante volwassenenpsychiatrie FACT regio NH, Castricum en Wormerveer

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?


We zijn een gecertificeerd multidisciplinair FACT team, bestaande uit casemanagers, SPV'ers, GZ- psycholoog, ervaringsdeskundige, psychiater en secretaresse.
Bij ons leer je om met een multidisciplinaire aanpak het functioneren van patiënten met chronische en ernstige psychiatrische aandoeningen te verbeteren. Ook leer je om samen te werken met zorgmijdende patiënten. Het uitgangspunt hierbij is het opbouwen van een goede behandelrelatie. Belangrijk hierin is om jezelf te zijn. 
De stage kan gedaan worden in het begin van de opleiding en als profileringsstage. Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Inhoud werkzaamheden

  • Intakegesprekken bij nieuwe patiënten, die mede gezien worden door een psychiater.
  • Op huisbezoek gaan met o.a. de casemanagers
  • Diagnostiek uitvoeren
  • Medicamenteuze behandelingen inzetten en evalueren volgens de richtlijnen
  • Bijdragen aan ethische overwegingen bij het al dan niet toepassen van dwang
  • Psychotherapie, met name CGT
  • Opnames indiceren, al dan niet vrijwillig
  • Zorgafstemmings-gesprekken voeren gedurende klinische opname van patiënt
  • Samenwerken met de RIBW, SIG (organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking), de verslavingszorg, huisartsen.

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:
EPA 2. Een therapeutische relatie onderhouden
EPA 6. Risicomanagement
EPA 7. Suïcidaliteit beoordeling
EPA 8. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg
EPA 10. Leidinggeven aan een interprofessioneel team.

 

Sollicitatie en contact

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie regio Noord-Holland:
Email: opleidingpsychiatrienh@parnassiagroep.nl

Contactgegevens Castricum
Anoushka Bruggeman, psychiater
Oude Parklaan 60, 1901 ZZ Castricum 
A.Bruggeman@parnassia.nl

Contactgegevens Wormerveer
Colinda Herbert, psychiater
Sluispad 35, 1521 EX Wormerveer
c.herbert@parnassia.nl


Ook kun je informatie opvragen bij Saskia van Liempt, opleider/psychiater via s.liemptvan@parnassia.nl

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.