Ambulante volwassenenpsychiatrie FACT Castricum

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

We zijn een gecertificeerd multidisciplinair FACT (Flexible Assertive Community Treatment) team, bestaande uit casemanagers, SPV'ers, klinisch psycholoog, klinisch psycholoog in opleiding, ervaringsdeskundige, psychiater en secretaresse.
Bij ons leer je om met een multidisciplinaire aanpak het functioneren van patiënten met chronische en ernstige psychiatrische aandoeningen te verbeteren. Ook leer je om samen te werken met zorgmijdende patiënten. Het uitgangspunt hierbij is het opbouwen van een goede behandelrelatie. Belangrijk hierin is om jezelf te zijn.

De stage kan gedaan worden in het algemeen deel en het aandachtsgebied volwassenen. Het is ook mogelijk om in deeltijd te werken. Je maakt deel uit van de opleiding Parnassia Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Werkzaamheden

  • Intakegesprekken bij nieuwe patiënten, die mede gezien worden door een FACT psychiater.
  • Op huisbezoek gaan met o.a. de casemanagers
  • Diagnostiek uitvoeren
  • Medicamenteuze behandelingen inzetten en evalueren volgens de richtlijnen
  • Bijdragen aan ethische overwegingen bij het al dan niet toepassen van dwang (hoe lang laat je een patiënt in marginale woonomstandigheden, als hij/zij daar absoluut wil blijven en daar te weinig bemoeienis bij toestaat)
  • Psychotherapie, met name CGT
  • Opnames indiceren, al dan niet vrijwillig,
  • Zorgafstemmings-gesprekken voeren gedurende klinische opname van patiënt
  • Samenwerken met de RIBW, SIG (organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking), de verslavingszorg, huisartsen.

Sollicitatie en contact

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie regio Noord-Holland:
Email: opleidingpsychiatrienh@parnassiagroep.nl of via telefoonnummer: 088 - 35 77485 

 

Wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met

Anoushka Bruggeman, psychiater
Oude parklaan 60
Castricum A.Bruggeman@parnassia.nl
telnr 088-3580147

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie